Monday, 23 April 2018

LANDFILL DISPOSALS TAX COMMUNITIES SCHEME

We are pleased to announce further application guidance is now available on our website: https://www.wcva.org.uk/funding/landfill-disposals-tax-communities-scheme/application-process

An eligibility map checker will be available in the coming weeks.

The first round of funding will open on 30th April 2018.

To prepare for the scheme opening please register on eTender Wales here:
 https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

Video guidance for registering on eTender Wales is available here: https://www.youtube.com/watch?v=NDZWM6Jek54&t=3s
Rydym yn falch o roi gwybod bod arweiniad pellach ynglŷn ag ymgeisio bellach ar gael ar ein gwefan: https://www.wcva.org.uk/funding/landfill-disposals-tax-communities-scheme/application-process?seq.lang=cy-GB 

Bydd map gwirio cymhwysedd ar gael yn yr wythnosau nesaf.

 
Bydd y rownd gyllido gyntaf yn agor ar 30ain Ebrill 2018.

I baratoi at agoriad y cynllun cofrestrwch ar eDendro Cymru yma: 
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

Mae arweiniad fideo i’ch helpu i gofrestru ar eDendro Cymru ar gael yma: https://www.youtube.com/watch?v=iQypKaxtMsw 

(Source: WCVA)


No comments:

Post a Comment