Wednesday, 5 April 2017

Swyddi ! Jobs !

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys yn awyddus i benodi i’r swyddi canlynol:
Swyddog Datblygu – Trydydd Sector Llewyrchus
35 awr yr wythnos
Cyflog: £25,694 yf
Lleolir y swydd yn Llandrindod neu’r Drenewydd
Cyllidir y prosiect hyd at fis Awst 2019
Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda sefydliadau’r trydydd sector i gynnig cymorth
dwys ar ddulliau llywodraethu da.
Swyddog Gwirfoddoli Sgiliau Trydydd Secotr
35 awr yr wythnos
Cyflog:£24,694 yf
Lleolir y swydd yn Llandrindod neu’r Drenewydd
Cyllidir y prosiect hyd at fis Ebrill 2020
Bydd deilydd y swydd yn adnabod angen, sefydlu platfform ar lein a recriwtio a lleoli ymddiriedolwyr ar draws Powys
Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau: Ebrill 7
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd ar Ebrill 26/27
Mae pecynnau cais ar gyfer y ddwy swydd ar gael trwy wefan PAVO:
http://www.pavo.org.uk/home/current-vacancies.html
neu drwy e-bostio: info@pavo.org.uk neu ffonio: 01597 822191

Powys Association of Voluntary Organisations has the following vacancies
Development Officer Thriving Third Sector
35 Hours per week
Salary 25,694 pa
Based in Llandrindod Wells or Newtown
The project is funded until August 2019
The post holder will work closely with third sector organisations to provide intensive support on good governance
Third Sector Skills Volunteer Officer
35 Hours per week
Salary £24,694 pa
Based in Llandrindod Wells or Newtown
The project is funded until April 2020
The post holder will identify need, set up an online platform and recruit and place trustees across Powys
The closing date for applications is: April 7
Interviews for the posts will be held April 26/27
Application packs are available for both posts from the PAVO website:
http://www.pavo.org.uk/home/current-vacancies.html
or info@pavo.org.uk tel:01597 822191

No comments:

Post a Comment