Monday, 13 April 2015

Heritage Lottery Fund 1-2-1 Funding meetings - Newtown, Wednesday 29th April 2015

At the Heritage Lottery Fund (HLF) we know that some community and voluntary groups are nervous of filling in grant application forms. This is why we offer a one-to-one advice service where you can meet officer’s and talk through your project and the process of applying for a grant. 

We fund heritage projects but that doesn’t just mean old buildings.  It can also include history and heritage reflected through communities, people’s memories and stories and working with young people to explore ideas of identity and place.

Julie Hughes, Development Officer at HLF, will be at Plas Dolerw in Newtown on Wednesday 29th April 2015.

If you would like to book a meeting, please contact Emmelia Booth on 029 2034 3413 or Emmelia.booth@hlf.org.uk by Wednesday 22nd April.
                                                                                                                                                                
You will need to provide us with some basic information before the meeting itself and ask that is done via our website www.hlf.org.uk/english/howtoapply by Wednesday 22nd April.

Cyfarfodydd Ariannu Un-i-Un Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Dydd Mercher 29 Ebrill 2015

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) rydym yn ymwybodol fod rhai grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn nerfus am lenwi ffurflenni a gwneud ceisiadau am arian. Dyna pam yr ydym yn cynnig gwasanaeth cynghori un-i-un lle y gallwch gyfarfod swyddogion a thrafod eich prosiect.

Mae gennym ffocws dreftadaeth clir ond nid yw hyn yn golygu dim ond adeiladau a chadwraeth, gall hefyd gynnwys hanes a threftadaeth a adlewyrchir drwy gymunedau, straeon ac atgofion pobl a gweithio gyda phobl ifanc i archwilio syniadau o hunaniaeth a lle.

Bydd Julie Hughes, Swyddog Datblygu CDL, yn Plas Dolerw yn Y Drenewydd ar ddydd Mercher  29 Ebrill 2015.

Mae Casnewydd yn Ardal Datblygu Blaenoriaethol ar gyfer y CDL. Mae hyn yn golygu ein bod yn awyddus i dderbyn mwy o geisiadau grant o'r ardal a helpu i greu cyfleoedd ar gyfer prosiectau treftadaeth newydd.

Os hoffech fynychu cyflwyniad am raglenni grantiau CDL a / neu archebu cyfarfod un-i-un, cysylltwch รข Emmelia Booth ar 029 2034 3413 neu Emmelia.booth@hlf.org.uk cyn dydd Mercher 22 Ebrill 2015.

Bydd rhaid i chi ein darparu gyda ychydig o wybodaeth sylfaenol cyn y cyfarfod ei hun, a dylech wneud hyn drwy ein gwefan http://welsh.hlf.org.uk/HowToApply/Pages/Sut_i_ymgeisio.aspx. erbyn dydd Mercher 22 Ebrill 2015.


No comments:

Post a Comment