Monday, 20 June 2016

Wales Rural Network Funding Roadshow


O ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod Sioe C
yllido Rhwydwaith Gwledig Cymru 2016 Hafod a Hendre, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 28 Mehefin 2016 wedi'i gohirio. Rydym yn bwriadu aildrefnu’r digwyddiad a rhown wybod i chi pan fydd dyddiad arall wedi’i bennu.

Os hoffech wybod am y cyfleoedd sydd ar gael i'ch busnes, eich cymuned, eich fferm neu fenter arall drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 -2020 a ffynonellau eraill yna ewch i:

Rhwydwaith Gwledig Cymru

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 

 
Please accept our apologies but due to circumstances beyond our control the Wales Rural Network Funding Roadshow scheduled for Hafod a Hendre, Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells on 28th June 2016 has been postponed. We hope to rearrange this event and we will let you know the new date once available.


If you wish to Learn about the opportunities available to your business, community, farm or other enterprise through Welsh Government Rural Communities - Rural Development Plan 2014 -2020 and other sources please visit the:

Wales Rural Network

Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020


(Source: Arwain)

No comments:

Post a Comment