Friday, 7 October 2016

PAVO AGM - Nominations Request 2016

PAVO is inviting nominations from individuals who wish to stand for election to their Board of Trustees at the AGM on Tuesday 8th November 2016.   The relevant documentation is available on our website http://www.pavo.org.uk/about-pavo/pavo-agm-2016.html#c8008 or if you require copies to be posted to you please contact us.
Please note that the closing date for nominations is 19th October at 12 noon.
Please pass this information on to anyone that you know who may be interested in standing.  We are looking for nominees with skills, knowledge or expertise that will further enhance the governance of the organisation.
Nominations must be endorsed by a PAVO member organisation, but nominees do not need to be a member of that organisation.
Trustees are not remunerated but all related expenses are reimbursed.
For more information about this opportunity please see the PAVO website www.pavo.org.uk/about-pavo or contact: Angela Owen, Plas Dolerw, Newtown, SY16 2EH 01686 626220 angela.owen@pavo.org.ukENWEBIADAU YMDDIRIEDOLWYR:
Mae PAVO yn gwahodd enwebiadau gan unigolion sy'n dymuno sefyll i gael eu hethol i'w Bwrdd Ymddiriedolwyr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Dydd Mawrth, 8 Tachwedd, 2016.  Gwelir y dogfennau priodol ar ein gwefan19http://www.pavo.org.uk/about-pavo/pavo-agm-2016.html#c8008  neu os ydych chi angen copiau wedi eu postio atoch, cysylltwch â ni.
Noder os gwelwch yn dda mai'r dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw'r 19fed o Hydref am 12 hanner dydd.
Rhowch y wybodaeth hon i unrhyw un eich bod yn adnabod a allai fod â diddordeb mewn sefyll. Rydym yn chwilio am enwebeion sydd â sgiliau, gwybodaeth neu arbenigedd a fydd yn gwella rheolaeth y sefydliad ymhellach.
Rhaid i enwebiadau gael ei gymeradwyo gan aelod-sefydliad PAVO, ond nid oes angen i enwebeion fod yn aelod o'r sefydliad hwnnw. 
Nid yw ymddiriedolwyr yn cael eu talu, ond ad-delir yr holl gostau sy'n gysylltiedig â’r rôl.
Am fwy o wybodaeth am y cyfle hwn, gweler wefan PAVO www.pavo.org.uk /about-pavo neu cysylltwch â: Angela Owen, Plas Dolerw, Y Drenewydd, SY16 2EH 01686 626220 angela.owen@pavo.org.uk.
Yr eiddoch yn gywir

No comments:

Post a Comment