Thursday, 29 September 2016

Bags of Help – The community grant scheme from Tesco

Bags of Help – The community grant scheme from Tesco
Groundwork is working with Tesco to encourage voluntary or community organisations, schools, health bodies, Parish/Town Councils, local authorities and social housing providers across North Wales to apply for a grant of up to £5,000 to improve green spaces and increase community participation.
More information is attached. Please call Geraint Hughes at Groundwork North Wales on 01978 757524 for more information and to discuss if your project will be eligible.Bags of Help – Cynllun grantiau cymunedol Tesco
Mae Groundwork yn gweithio gyda Tesco i annog mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, ysgolion, cyrff iechyd, Cynghorau Plwyf/Tref, awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru i wneud cais am grant hyd at £5,000 i wella mannau gwyrdd a hybu cyfranogiad cymunedau.
Mae mwy o wybodaeth ynghlwm. Ffoniwch Geraint Hughes yn Groundwork Gogledd Cymru ar 01978 757524 i gael mwy o wybodaeth ac i holi a yw eich prosiect yn gymwys.
(Source: Groundworks)

No comments:

Post a Comment