Thursday, 29 October 2015

Children in Need

BBC Children in Need now has a Small Grant Programme for applications of up to £10,000 for 1 year, and are keen to promote this funding to organisations in Wales.   A Small Grant could be a way of kick-starting your work with disadvantaged children and young people aged 18 and under.  Our next deadline is 01 December with a turnaround of 8/9 weeks.  We make fewer Small Grants than in other parts of the UK and we are keen to increase our numbers.  Our Main Grant Programmes is still available for applications of over £10,000 for up to 3 years.  To access applications to either of our grant schemes go to our Grants page on www.bbc.co.uk/pudsey or call Emma or James on 029 2032 2383 to discuss your idea.  We fund not-for-profit organisations – you do not need to be a charity but organisations do have to be non-statutory.  We look forward to hearing from you.

Mae BBC Plant mewn Angen yn awyddus iawn i hyrwyddo i sefydliadau yng Nghymru ein Rhaglen Grantiau Bychain.  Gellir wobrwyo grant hyd at £10,000 am flwyddyn o waith.  Beth am rhoi hwb i weithio gyda plant neu phobl ifanc difreintiedig (hyd at 18 mlwydd oed) yn eich ardal?  Y dyddiad cau nesaf yw 01 Rhagfyr.  Ceir cadarnhad grant o fewn 8/9 wythnos.  Mae ein niferoedd o grantiau Bychain yn is na gweddill Prydain ac rydym yn awyddus i gynyddu’r nifer yma.  Mae ein Rhaglen Prif Grantiau eto ar gael am geisiadau dros £10,000 (am hyd at 3 blynedd o waith).  I wneud cais ewch iwww.bbc.co.uk/pudsey neu ffoniwch Emma neu James ar 029 2032 2383 i drafod eich syniad.  Nid oes rhaid i grwpiau fod yn elusennau ond rhaid i’r gwaith fod yn wahan i waith statudol.  Rydym yn edrych ymlaen i glywed wrthych.

No comments:

Post a Comment