Thursday, 4 August 2016

TRUSTY TRUSTEE ROADSHOW - 14TH SEPTEMBER 2016

Trusty Trustee Roadshow
Future Fit Powys
Everything you need to know if you are a trustee, a director, a board member or management committee member in the third sector  
Come along to our roadshow on:
Wednesday 14th September 2016
Crossgates Village Hall
10am - 4pm
For a fun, informative, interactive day looking at charity accounts, governance workshops, PAVO’s new Trustee Project, BIG Lottery presentation, and much more besides……..

Miss it, miss out!
To book a place go to:

Sioe Deithiol Ymddiriedolwr Dibynadwy
Dyfodol Heini Powys
Popeth rydych angen ei wybod os ydych yn ymddiriedolwr, cyfarwyddwr, aelod o’r bwrdd neu
bwyllgor rheoli yn y trydydd sector
Dewch draw i'n sioe deithiol:
Dydd Mercher 14 Medi, 2016
Canolfan Gymunedol Y Groes (Crossgates)
10:00yb - 4:00yp
Diwrnod rhyngweithiol llawn hwyl a gwybodaeth, yn edrych ar gyfrifon elusennau, gweithdai llywodraethu, Prosiect Ymddiriedolwr newydd PAVO, cyflwyniad gan y Loteri Fawr, a llawer mwy ......

Peidiwch colli allan!
I archebu lle, ewch i:
https://www.eventbrite.co.uk/e/trusty-trustee-roadshow-tickets-26517315003

No comments:

Post a Comment